Audio. Fader Husam. Predikan den 21 januari 2018 på arabiska