Audio. Fader Husam. Predikan den 21 oktober 2018 på arabiska