Audio. Fader Husam. Predikan den 24 december 2017 på arabiska