Audio. Fader Husam. Predikan den 24 juni 2018 på arabiska