Audio. Fader Husam. Predikan den 24 september 2017 på arabiska