Audio. Fader Husam. Predikan den 25 februari 2018 på arabiska