Audio. Fader Husam. Predikan den 26 november 2017 på arabiska