Audio. Fader Husam. Predikan den 28 januari 2018 på arabiska