Audio. Fader Husam. Predikan den 29 oktober 2017 på arabiska