Audio. Fader Husam. Predikan den 3 september 2017 på arabiska