Audio. Fader Husam. Predikan den 31 december 2017 på arabiska