Audio. Fader Husam. Predikan den 4 februari 2018 på arabiska