Audio. Fader Husam. Predikan den 4 mars 2018 på arabiska