Audio. Fader Husam. Predikan den 5 november 2017 på arabiska