Audio. Fader Husam. Predikan den 7 oktober 2018 på arabiska