Audio. Fader Salar. Predikan den 13 februari 2016 på kaldeiska