Audio. Pater Joseph. Är vi förståndiga eller oförståndiga?