Audio. Pater Joseph. Predikan över 1 Sam 8:4-7, 10-22a och Mark 2:1-12: Mitt Rike är inte av denna världen