Audio. Fader Fadi. Predikan den 2 december 2017 på kaldeiska