Australiens biskopar: låt inte samkönade äktenskap inskränka religionsfriheten

Sydney, Australien, 15 nov. 2017 (CAN/EWTN News). Sedan postomröstningen visat sig ge stöd åt samkönade äktenskap, sa Australiens katolska biskopar att landets lagar behöver skydda alla som förstår äktenskapet som det alltid har gjorts. Parlamentet måste erkänna och respektera den oro som över 4, 8 miljoner australiensare känner och som motsatt sig definitionen av äktenskapet. Ett starkt lagligt skydd för samvetet och religionsfriheten behövs, sa den australiska biskopskonferensens ordförande, Ärkebiskop Denis Hart av Melbourne, den 15 november.

“Detta lagliga skydd måste försäkra att australierna kan fortsätta att uttrycka sin uppfattning om äktenskapet och att konfessionella skolor kan fortsätta undervisa traditionellt om äktenskapet, och att organisationer kan fortsätta att vara verksamma i former som stämmer överens med dessa värden”, sa han.

Harts kommentar kom sedan en nationell opinionsundersökning gett stöd för en omdefiniering av äktenskapet. Ungefär 61 procent av de australiensare som deltagit i undersökning röstade för ett erkännande av ”samkönat äktenskap”, vilket 38 procent sagt nej till.

Opinionsundersökningen som genomförts frivilligt genom poströstande avslutades den 7 november och resultatet offentliggjordes i onsdags. Mer än 12.7 miljoner människor hade deltagit i undersökningen, vilket motsvarade 80 procent av de röstberättigade i befolkningen. I varje stat och territorium röstade majoriteten ”ja”, enligt CNN:s rapport. .

Undersökningen har inte bindande kraft men majoriteten röster innebär att ett lagförslag som erkänner samkönade relationer som äktenskap kommer att läggas fram i parlamentet. Parlamentsledamöterna är inte skyldiga att rösta för förslaget, men det förväntas gå igenom.

Ärkebiskop Hart har för de katolska biskoparna sagt att ”den katolska kyrkan också i fortsättningen kommer att respektera HBTQ personers värdighet i Australien och att våra ämbetsbärare kommer att visa stor omsorg om alla människors värdighet och värde, var vi än möter dem”.

Samtidigt bekräftade han att en civilrättslig förändring inte förändrar den katolska förståelsen av äktenskapet.

“Den katolska kyrkan, och många andra som söker bevara definitionen av äktenskapet så som den förståtts i århundraden, fortsätter att se äktenskapet som en särskild förening mellan en kvinna och en man, som är öppen för att få barn och för att ansvara för deras välbefinnande”, sa han.

Översättning Göran Fäldt (2017-11-16)

https://www.catholicnewsagency.com/