Australiens förre premiärminister: En omdefiniering av äktenskapet har stora konsekvenser

Tony Abbott var premiärminister i Australien 2013-2015; foto Drop of Light/Shutterstock

Av Michelle Bauman

Om australiensarna skulle rösta för en omdefiniering av äktenskapet i landet skulle konsekvenserna bli ödesdigra, har förre premiärministern Tony Abbot varnat.

”Idén att definitionen av äktenskapet skulle kunna ändras utan återverkningar, är ett intellektuellt bedrägeri”, sa han.

Abbot talade den 1 november med CNA (Catholic News Agency) inför ett opinionsforum om Australiens pågående folkomröstning om äktenskapet. Värdar för Forum som hölls i New York City var ADF International (Alliance Defending Freedom), en alliansbyggande grupp för mänskliga rättigheter som värnar för religionsfriheten, livets helighet, äktenskapet och familjen.

Australien är nu i slutet av folkomröstningen om äktenskapet. Folkomröstningen – eller den frivilliga opinionsundersökningen för att mäta allmänhetens inställning – ber de röstande att genom posten skicka tillbaka röstsedlar med frågan om äktenskapet i landet ska omdefinieras.

Poströstningen är inte i sig själv lagligt beslutande. Men premiärminister Malcolm Turnbulls regering har lovat lägga fram en lagstiftning i parlamentet för att omdefiniera äktenskapet, om majoriteten röstande stöder den.

Abbott har uttryckligen motsatt sig omdefinieringen av äktenskapet därför att den riskerar att försvaga den institution som tjänar som samhällets grund.

Om äktenskapet skulle omdefinieras, har han också med oro framfört att de som motsätter sig en omdefiniering skulle marginaliseras och bestraffas, eftersom det redan nu händer att de som ger utryck för sitt stöd för en traditionell äktenskapsuppfattning som en förening mellan en man och en kvinna ”utsätts för en omedelbar medial storm och får ett dödsdömt rykte.”

”Särskilt utan rättighetsförklaringar i vidare bemärkelse kan vi förvänta oss att samkönade äktenskap i Australien får samma konsekvenser som i andra länder”, sa Abbot på opinionsforum. ”Folk kommer att ta illa vid sig av traditionell lära och antidiskrimineringslagar kommer definitivt att göra sitt till.”

Detta har redan börjat hända, sa han, och hänvisade till ärkebiskop Julian Portoeus av Hobart, som fått utstå förföljelse under antidiskrimineringslagar för ett häfte om kristen äktenskapslära.

”Folk påverkas inte för att ändra inställning genom argument utan mobbas för att överge det de är övertygade om”, varnade Abbott.

Och dessa påtryckningar kommer bara att tillta i styrka om äktenskapet omdefinieras, sa han till CNA. ”Antidiskrimineringslagarna kommer att utnyttjas mot människor, med tvingande kraft, tror jag, – särskilt lärare, som står för traditionella definitioner och undervisning.”

Vad än resultatet av folkomröstningen blir, behöver religionsfriheten, samvetsfriheten och yttrandefriheten förstärkas, sa han, därför att den pågående debatten har visat hur löst dessa rättigheter sitter i landet i dag.

Trots oppositionen mot honom sa Abbott, att han uppmuntrats av det starka stödet för äktenskapet som kommit fram, särskilt i större grupper av unga människor. Ansträngningarna för att försvara äktenskapet i Australien har samlat miljontals dollar och mobiliserat tiotusentals donatorer och frivilliga, sa han.

”Vinna, förlora eller få oavgjort”, sa han, så har kampanjen för äktenskapet i mitt land låtit som mobiliserat tusentals nya aktiva, efter att ha startat från scratch för bara två månader sedan; ett nätverk har kommit till som skulle kunna utvecklas till att försvara den västerländska civilisationen mer generellt, och den judeo-kristna etiken mot allt som undergrävt den.”

Dessa nya medvetna medborgare kommer att spela en avgörande roll i kampen mot andra utmaningar i Australien, som försöket att legalisera läkarassisterat självmord i Victoria och propagerandet för genusideologin i skolorna, sa han.

”Vi behöver fler standarbärare, på alla nivåer, därför att en tyst majoritet snart kan bli en minoritet.”

I det längre perspektivet ser Abbott ansatserna att omdefiniera äktenskapet som en del av en värre sjukdom som drabbar stora delar av det västerländska samhället.

”Kampanjerna för samkönade äktenskap och liknande är konsekvenserna av våra egna civilisationstvivel och det kulturella självförtroendets sammanbrott”, sa han, och tillade att så länge de västerländska nationerna inte tar itu med denna underliggande fråga, kommer ytterligare utmaningar av de kristna värdena bli allt vanligare.

ADF ordföranden Michael Farris instämde och varnade för den bredare erosionsprocessen som redan verkar mot religionsfriheten.

Under de två år som gått sedan Högsta Domstolen (Supreme Court) ensidigt omdefinierat äktenskapet för Förenta Staterna (USA) ”har vi”, sa Farris, ”sett individuella personer och institutioner i ökande grad jagas med blåslampa för hur de lever sina liv och för hur de sköter sina företag och bedriver tjänst och omsorg i samstämmighet med tusenåriga uppfattningar som delas av miljontals människor i hela världen, att äktenskapet är ett heligt förbund mellan en man och en kvinna.”

Dessa personer är inga bigotta individer utan ”personer med ärliga och välgrundade religiösa uppfattningar som försöker leva livet som företagare eller konstnärer i ett nytt juridiskt landskap”, fortsatte han.

Inför omdefinieringen av äktenskapet i USA ”lugnade förespråkare för könsneutrala äktenskap dem som var rädda för att den ändrade äktenskapsdefinitionen skulle bli ett hot mot samvetets rättigheter genom att upprepade gånger lova att samkönade äktenskap inte skulle inkräkta på dessa grundläggande rättigheter”, sa Farris.

”Nu får australiensarna höra samma osanningar”.

På den sista dagen för att avge sin röst varnade Abbott sina medaustraliensare och bad dem noga överväga de vittgående konsekvenser en omdefiniering av en uråldrig tradition, som är så fundamental för samhället, skulle få.

”Den här rösten är avgörande”, sa han till CNA, ”och det är i vårt lands liv, på det ena eller andra sättet, ett ögonblick då vattenflödet delar sig och flyter i flera riktningar.” (CNA/EWTN News, New York City, N.Y., 3 nov 2017).

Översättning Göran Fäldt (2017-11-13)

https://www.catholicnewsagency.com/