Ave Maria Publikationer. För ett rikare böneliv!

avemariaFör att likt Simeon och Hanna i Templet tjäna Gud genom att ständigt leva i Guds närvaro, i förbön för alla människors frälsning!

Ur ett e-mail den 16 september 2008 till Ave Maria Publikationer:

”Tack för Ert stora engagemang för att göra Sverige till en bönenation!”

Aina L., Stockholm

Ave Maria Publikationer startades av Gråbröderna i Jönköping den 29 juli 2004 med utgivningen av den första bönboken: Mina Rosenkransböner (3000 exemplar). Sedan följde De Femton Bönerna till Den Lidande Kristus – Heliga Birgittas Femton Böner (6000 ex.), bönekortet Rädda Själarna Rosenkrans (3000 ex.), Manual av Böner (5000 ex.), Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma (10 000 ex.) samt Den Heliga Manteln (5000 ex.).

I den Helige Maximilian Marias efterföljd har vi hittills kunnat dela ut gratis – tack vare bidragsgivare – ca 26 000 bönböcker, 3000 bönekort samt ca. 12 000 foldrar.

Detta initiativ kan fortsätta endast om välgörare fortsätter att stödja det vi kallar för

”Marias Verk”

Stöd detta apostolat till Guds Moders ära!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

AMP:s ansvarige utgivare

Gråbröderna

Sankt Franciskus Kloster

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

 

Planerad utgivning:

Om finansiering kan säkras ska AMP ge ut följande titlar:

 

Den Gyllene Pilen

Jesus uppenbarade för karmelitnunnan, Syster Maria av den Helige Petrus i Tours att devotionen till Jesu Heliga Anlete var det ”högsta av alla verk” under Himmelen. Den Heliga Thérèse av Lisieux var en av de främsta ”utövarna” av denna andlighet.

Beräknad kostnad: 105.000 kr.

 

Himmelska Böner – Gudomliga Löften

Samling av uppenbarade böner med respektive löften. Här återges på nytt den redan efterfrågade texten för de s.k. Heliga Birgittas Femton Böner.

Beräknad kostnad: 105.000 kr.

 

Du kan också vara med och bli en

’Marias apostel’

Ave Maria Publikationer

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

Swish

För AMP och betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

Vi har även bankgiro:

665-3950

(S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

 

”I Kyrkan är bönens språk oräkneliga. Ibland är det bara den tysta och stilla bönen, andningens, ja, Andens ordlösa bön inom oss, som bär oss. Ibland är det liturgins heliga språk och tecken, som ristat sig in i vårt innersta medvetande. Ibland är det de böner som formulerats av heliga män och kvinnor genom seklernas lopp som får eka inom oss. Ibland får vi göra bruk, som i denna handbok, av de böner, genom vilka vi vänder oss till våra himmelska vänner, för att de tillsammans med oss i Jesus Kristus skall gå till vår himmelske Fader. Det är typiskt katolskt att våga lita så mycket på andra bedjande, att vi liksom kryper in i deras hjärta och gör deras bön till vår egen. Så stor tillit och kärlek kan vi ha till varandra. Vi behöver inte alltid själva hitta på något nytt att säga. Vi kan upprepa orden och genom deras heliga rytm och monotoni sjunka ner på hjärtats djupnivå tillsammans med de heliga och sedan låta dem bära oss fram i Jesus Kristus till Fadern. Säkert kommer många att finna nya ”bönevänner” och upptäcka nya bönesätt genom denna handbok. Vi kan inte lära oss bönens alla språk på en enda gång, så denna bok kan bli en trogen följeslagare, som följer oss genom långa tider. Detta är inte en bok som man sträckläser, då blir man lätt övermätt och storknar. I små portioner och genom trogen, idog läsning blir den däremot en kär vän på bönens resa genom livet.”

Ur Biskop Anders Arborelius OCD förord till Ave Maria Publikationers Manual, utgiven år 2008

 

”Meningen med upprepade böner är att de både ska uppfylla den evangeliska uppmaningen att be ständigt (jfr. Luk 18:1) och samtidigt ge livet en kontemplativ inriktning. Som en svag liten vattendroppe kan urholka den hårda klippan genom att envist droppa på stenen, så är det meningen att den ständigt upprepade bönen till slut ska spränga världens mentalitet (jfr. Rom 12:1-2, Kol 3:2) och ge plats för den ständiga bönen som formas och stiger upp i våra hjärtan…”

Ur Pater Joseph Maria Nilssons OFMConv förord till Ave Maria Publikationers Mina Rosenkransböner, utgiven år 2004

 

”Min förhoppning med utgivandet av dessa böner är att allt fler ska gå i många helgons fotspår: att allt ivrigare ösa ur frälsningens källor. Kristi lidande är för oss ett botemedel för våra synder och brister. Jesu Sår är en källa till tröst och glädje, för de påminner oss ständigt om att Guds kärlek är större än vår mänskliga misär. Herren bär dessa påtagliga märken på sin kropp och påminner oss samtidig om att detta har Han medvetet och villigt genomlidit för mig. Därför blir också de dagliga sår, skavsår eller djupare sår, som vi får när vi bär vårt kors, mycket lättare att hantera. Vi behöver inte uthärda dem ensamma. Herren bär såren tillsammans med var och en av oss. Han vädjar också till vår generositet att skänka våra egna lidanden och sår till Honom, för att genom Honom och tillsammans med Honom, skänka allt lidande till Fadern, till Guds ära och för själarnas frälsning. Detta kan vi göra i den Heliga Birgittas, den Helige Franciskus´ och i alla helgons fotspår. Ja, det är detta som De Femton Bönerna till den Lidande Kristus påminner oss om.”

Ur Pater Joseph Maria Nilssons OFMConv förord till Ave Maria Publikationers Heliga Birgittas Femton Böner, utgiven år 2004

 

”Må denna gudomliga gåva till oss som ännu är på pilgrimsvandring, Marias Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma, göra oss brinnande för det som Herren vill att vi ska brinna för: Guds ära, Hans Rikes utbredande i människors hjärtan, den Heliga Moder Kyrkans frihet och upphöjelse och alla människors frälsning.”

Ur Pater Joseph Maria Nilssons OFMConv förord till Ave Maria Publikationers Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma, utgiven år 2009.

Här kan du hämta Ave Maria Publikationer i DOC och PDF format.