Barn- och Familjemässa

Kateketerna i vår församling önskade sig en särskild Barn- och Familjemässa som inte inrymdes i den ordinarie Högmässan. Denna Mässa firade vi kl. 10.00 den 24 september 2017.

Vår ena ”gitarrpappa” spelade några sånger som passar för barn. Under förbönerna kom några barn fram för att läsa förböner. Offergåvorna av bröd och vin bars fram av två barn och vid kollekten kunde barnen komma fram och lägga sin gåva i en genomskinlig låda (insamlingslådan) i vilken vi samlade pengar för utsatta människor i Sudan.

Kyrkoherden predikade över de två helgonen Thérèse av Jesusbarnet och Franciskus, vars firanden skulle komma inom kort. Denna barnpredikan kan du lyssna på här på hemsidan.

Foto: Dan Ahnberg