Benedikt XVI hyllar kardinal Müller för hans försvar av ’trostraditionens tydlighet’

Benedikt XVI hälsar kardinal Müller sedan han tilldelats kardinalshatten 2014 (CNS)

Av Carol Glatz

Den pensionerade påven säger att kardinalens arbete inte är över fastän han inte längre är Vatikanens chef för trosfrågorna.  

På den tyske kardinalen Gerhard Müllers 70-årsdag sade den pensionerade påven Benedikt XVI att kardinalen, trots att han inte längre är prefekt för Troskongregationen, kommer att ha en tjänande offentlig roll i Kyrkan.

Den pensionerade påven har skrivit en inledning till en hyllningsskrift med artiklar till kardinalens 70-årsdag den 31 december i god tid före årsdagen av prästvigningen i februari.

Boken som kom ut på Herders förlag i början av december har i översättning till svenska titeln, ’Den treenige Guden: den kristna tron i en sekulär tid.’

I inledningen har Benedikt skrivit att den salige Paulus VI ville att de mer krävande positionerna i den romerska kurian, i synnerhet posterna som prefekt och sekreterare i kongregationerna ”skulle begränsas till bara fem år för att skydda påvens rörelsefrihet och flexibiliteten i kurian”.

Benedikt XVI vände sig till kardinal Müller och sa ”att femårsuppdraget i Troskongregationen gått ut och att kardinalen inte längre behövde ett särskilt kansli men att en präst eller en biskop och i synnerhet en kardinal aldrig går i pension”, vilket innebär att han måste fortsätta att ”offentligt tjäna tron”.

Vatikanradion sa att Benedikt XVI också talade om hur viktigt det är att vara prefekt för Troskongregationen, en post han själv innehade i över 23 år under S:t Johannes Paulus II:s pontifikat. Kunskaper i teologi är väsentliga för denna roll, sa den pensionerade påven, men det är lika viktigt att man känner begränsningarna i sina teologikunskaper.

Benedikt avslutade inledningen med dessa ord till kardinal Müller: ”Ni har försvarat de klara och tydliga trostraditionerna men i påven Franciskus anda har ni också försökt förstå hur man ska kunna leva med dem i våra dagar.”

När det blev offentligt att kardinal Müllers mandat inte skulle förnyas framställde många bloggare och ledarskribenter påven Franciskus beslut som att kardinalen fick lämna sin post på grund av teologiskt olika uppfattningar, särskilt i frågan om kommunionen för frånskilda och civilt omgifta katoliker.

Kardinal Müller svarade genom att uppge för en tysk dagstidning ”att det inte finns några frågor där påven och jag är oense”.

Kardinalen uppgav till tidningen att påvens beslut varit oväntat eftersom sådana uppdrag vanligtvis har förnyats, men att det inte bekymrade honom. Som kardinal som fyllt 80 år är han fortfarande medlem i ett antal kongregationer i Vatikanen och i olika råd, så ”jag har mycket att göra i Rom.”

http://www.catholicherald.co.uk/

(översättning Göran Fäldt)