Bikt

Vi är fyra präster i församlingen som kan ta emot bikt och ge syndernas förlåtelse. Vanligtvis har vi s.k. bikttid på söndagar, men det hindrar inte att du kan komma överens om annan tid under veckan. På förekommen anledning kan sägas att man inte kan bikta sig per telefon! Kan inte du komma till prästen p.g.a. sjukdom, ja då får prästen komma till dig.

Hur man biktar sig


Samvetsrannsakan inför bikt