Biskop Anders utnämnd till kardinal

Den 21 maj 2017 har Påven Franciskus annonserat ett nytt konsistorium för den 28 juni med utnämningen av fem nya kardinaler, bland dem vår Biskop Anders Arborelius OCD.

Jean Zerbo, arcivescovo di Bamako (Mali);

Juan José Omella (Spanien);

Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun (Laos);

Gregorio Rosa Chávez (El Salvador).

Våra varmaste gratulationer och lyckönskningar

till Biskop Anders!