Biskopsvisitation 19 januari 2019

Andra dagen under kardinalens biskopsvisitation i Jönköpings katolska församling blev mycket intensiv.

Under Mässan som firades kl. 10.00 upptogs i Katolska Kyrkans fulla gemenskap och konfirmerades en f.d. präst i Sv. kyrkan.

Efter Mässan hade kallats till möte med kardinalen 17 aktiva grupper i församlingen. Varje grupp hade en eller två representanter som gjorde en kort presentation av vad gruppen hade för syfte och vad de gjorde. Kardinalen åt lunch med gruppen efter mötet.

Närvarande var också Lorens, som på dagen fyllde sju år. Naturligtvis bad vi för Lorens under Mässan och vid lunchen fick vi tillfälle att sjunga och hurra för honom.

På eftermiddagen kl. 15.30 skulle kardinalen möte representanter för de kaldeiska och syrisk-katolska grupperna vars präster, Fader Fadi och Fader Husam, var närvarande.

Före mötet kunde kardinalen hälsa på några undervisningsgrupper från den kaldeiska gruppen.

Efter mötet med kaldeiska och syrisk-katolska representanter hälsade kardinalen på den Eritreanska Rosenkransgruppen.

Sedan bar det iväg till Smedbyn i Huskvarna där kardinalen firade Eukaristin med den Neokatekumenala gruppen, inklusive medlemmar i Missio ad gentes.

Efteråt serverades en festlig kvällsmat med hela gruppen som leds av Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv.