Biskopsvisitationens Högmässa med vuxendop Söndagen den 20 januari 2019

Som avslutning på biskopsvisitationen i Jönköpings katolska församling döpte och konfirmerade kardinalen den 25-årige Johan Molde. Dop- och konfirmationsfadder var Ulf Söderberg.

I en mer än fullsatt kyrka blev vi alla påminda av vårt eget dop, enligt kardinalens ord, under denna högtidliga Mässa.

Johan är från Stockholm, men har anställning i Jönköping och han blev officiellt upptagen i katekumenatet den första söndagen i advent 2018.

Under Mässan var Johans föräldrar närvarande.

Denna söndag firades även Mässor kl. 9.00 på svenska, 10.00 på slovenska, 12.30 på kroatiska, 14.00 på polska och 15.00 enligt syrisk-katolsk rit, samt 16.00 på svenska i Eksjö.