Caritas i S:t Franciskus årsmöte 13 mars

Logo-Caritas-SwedenÅrsmötet ägde rum i S:ta Clarasalen med medlemmen och revisorn Anders Hulusjö som mötesordförande. Följande redovisades för årsmötets deltagare: verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport med detaljuppgifter om Caritas hjälpinsatser, revisionsberättelse och information om Caritas Sverige hjälpinsatser, som uppgått till 5,9 miljoner kronor under 2015.

Till styrelsen omvaldes Tonka Klobucar, Villa Hellström, Robert Singarajah, Maria Pitura, Hanna Zegay och diakon Göran Fäldt. Som nu ledamot invaldes Janos Dios. Avgått ur styrelsen har Chimouni Maruwge, Mary Putrus Hanna och Carl-Martin Adlerstierna. Till revisor omvaldes Anders Hulusjö och till kassör Eva-Britt Ragvald. Till ordförande valdes diakon Göran Fäldt. Ordförande framförde å Caritas vägnar tack till Caritas basargrupp, RIA Hela Människan-gruppen, kyrkkaffegruppen och onsdagsgruppen som med handarbete stöder Caritas. Alla goda medarbetare fick varma applåder.

Caritas Jönköping har under året gjort olika insatser för drygt 100 000 kronor och har ca.140 medlemmar av vilka 94 hittills betalat årsavgiften på 100 kronor för 2015. Generösa gåvor har också kommit Caritas Jönköping till del, inte minst från den kaldeiska gruppen. Uppmuntrade av det påvliga rådet Cor Unum inbjöds alla som har möjlighet till en reträttdag onsdagen den 16 mars för alla som gör frivilligt karitativt arbete i S:t Franciskus katolska församling, inte bara Caritasfrivilliga.

Efter årsmötet samlades styrelsen för ett konstituerande möte där Tonka Klobucar utsågs till vice ordförande och Villa Hellström till sekreterare.

Ordförande diakon Göran Fäldt