Caritas i S:t Franciskus församling i Jönköping. Verksamhetsberättelse för 2017

Caritas har genom sina frivilliga medarbetare arbetat praktiskt för det gemensamma och mycket uppskattade Caritas kaffe med mackor efter högmässan nästan varje söndag. Annat praktiskt arbete har utförts av onsdagsgruppen som i sin gemenskap svarar för en stor variation handarbete. Basaren 18 – 19 november (nettoresultat 38 803 kronor) bygger på de mångas intresse och vilja att skänka saker för försäljning. Men för och efterarbete är mycket krävande och tar tid. Som vanligt ger det ett gott resultat för våra karitativa ändamål samtidigt som det skapar kontakter och fin gemenskap.

Hjälpverksamheten till människor i nöd eller akuta behov pågår hela året. Ofta handlar det om att möta människor i Kyrkans lokaler under veckodagarna, både på dagen och kvällen. Ofta kommer nödsignalerna på mobil och kräver direkta insatser. Många dramatiska berättelser om människor som flyr bort från kaos och ensamhet i andra länder skriver in sig i Caritas lokala historia. De gånger Caritas har kunnat hjälpa till konkret är en del av evangeliet som Jesus gett oss. Vi kan inte leva som kristna utan att bli engagerade i andra människors olika stora svårigheter. Alla gånger insatser misslyckas är prövningar för tålamodet. Bön för de fattiga och utsatta hör också till Caritas vardagsarbete. Så mycket sker anonymt. Så många Caritasmedlemmar är aktiva i sitt hemområde och sprider glädje och tröst för andra.

Insamlingarna har under året gått till Norra Sydsudan och till Bangladesh i samarbete med Caritas Sverige. Hjälp och penninggåvor har kommit in spontant från många olika håll. Caritas medarbetare känner stor tacksamhet mot alla som bidragit på ett personligt sätt för att nå ut till medmänniskor i olika behov.

Jönköping den 26 februari 2018

Caritas i S:t Franciskus styrelse

Göran Fäldt Villa Hellström Tonka Klobucar Robert Singarajah Janos Dios Hawariat Indrias Madhere Andemariam (och vår kassör Eva-Britt Ragvald)