Caritas i S:t Franciskus församling, Jönköping. Verksamhetsberättelse 2017

Caritas har under året ansvarat för kyrkkaffe efter högmässan nästan varje söndag. S:ta Klarasalen är regelbundet fullsatt och inkomsterna från det frivilligt ordnade kaffet med smörgåsar är Caritas Jönköping största inkomskälla. Medlemsavgifter, gåvor och handarbete har gett Caritas möjligheter att skänka pengar till hjälpinsatser. Caritas Jönköping betalar inga arvoden eller andra ersättningar för frivilliga insatser. Däremot betalar Caritas omkostnader för sin verksamhet.

         På Påven Franciskus’ uppmaning ordnade Caritas en reträttdag för medarbetare veckan efter förra årets årsmöte. Tiden en onsdag var för de flesta svår men försöket kan upprepas om intresse finns. Vi behöver alla komma tillbaka till Jesu ord och exempel och vi vill arbeta som frivilliga i Kyrkans barmhärtighetsverk. Gud gör det vi inte kan själva! Jesu ord är Caritas riktlinjer.

         Caritas Julbasar i församlingen var traditionell och inbringade ett gott resultat tack vare många gåvor till basaren och mångas frivilliga insatser. Det här året fanns ingen katastrofsituation som vi kände till just före basaren. Alla inkomster sattes in på Caritas konto för att användas vid nästa större behov.

         Särskilda insamlingar har gått till hjälp till flyktingar från Syrien, offren efter jordskalv i Ecuador, madrasser till flyktinglägret Bondeko i Uganda, stöd till byskolor i Bangladesh genom Taizébröderna, byar drabbade av jordbävning i Italien och till offren för stormen Matthew, översvämningar och förstörda byggnader på Haiti. När Caritas Jönköping inte haft egna kanaler för hjälpinsatser har insamlade pengar gått till Caritas Sverige som arbetar tillsammans med internationella Caritas.    

         Två familjer i Kroatien har uppmärksammats liksom tidigare. Personlig vänskap och nära kontakt är här av stort värde. Familjer i mycket svår situation på norra Sri Lanka har också fått hjälp med pengar för olika inköp och åtgärder, även en livsavgörande operation på sjukhus.

         Caritas fortsätter att stödja RIA med frukostar och luncher vissa lördagar. Arbetet utförs av Caritas medlemmar och Caritas står för kostnaderna. En grupp fortsätter också kontakten med personer i särboende på Plantgatan. En vänskap har utvecklats som både de och vi uppskattar mycket.

         Caritas lokalt kan ibland hjälpa till med akuthjälp och vid några tillfällen med mindre lån som ska återbetalas om möjligt. Caritas har varit i direkt kontakt med nödställda som kommer under veckan eller på söndagar för att be om hjälp. Lån har getts utan ränta och med möjlighet att återbetala när pengar flyter in från arbete eller socialt inkomstsstöd. Utan lån skulle det till exempel inte ha gått att göra lång resa för att hämta hustru och barn som varit skilda åt från mannen i Sverige.

         Hjälp till flyktinglägret Bondeko i Uganda har i år nästan upphört med undantag för hjälpen med madrasserna då lägret tagit emot fler flyktingar undan krig. Personsituationen i lägret är oss för närvarande lite oklar. Två syskon som Caritas hjälpt i flera år har nu fått asyl i Australien och har rotat sig bra där. Den unga kvinnan som är ensamstående mor klarar sig bra enligt rapporter.

         Viss medicinsk hjälp har också kunnat gå till unga med astma i Kenya.

         I ett projekt med Caritas Sverige har Caritas och eritreanska föreningen fått biblar, mässböcker och sångböcker till mässan på Geez till ett värde av 15 000 kronor. Gruppen har varit mycket tacksam för denna insats som också särskilt hjälper nyanlända i kommunen. Språkkafé för den gruppen på svenska har fungerat under några veckor under sommaren 2016.

         Caritas Jönköping har fungerat bra med många medlemmar som är beredda att offra pengar och tid när rop på hjälp kommer. Medlemmarna är i olika grupper och alla är mycket generösa. Kaldeiska gruppen stöder Caritas ofta och med mycket pengar.

         Caritas kommer också hela tiden i kontakt med människor i olika svårigheter. Framför allt gäller det att ta tid för dessa personer och också lyssna på deras ofta tragiska historia. Man måste också medge att man inte kan lösa deras problem. Därför är det viktigt att Caritas också litar på bönens kraft. Vi kunde alla vara tiggare om inte Gud hjälpt oss först.

Jönköping den 1 mars 2017

Göran Fäldt, Villa Hellström, Tonka Klobucar, Robert Singarajah, Janos Dios