Caritas i S:t Franciskus katolska församling, Jönköping

caritassverigeUtdrag ur lokala stadgar Målsättning

Caritas i S:t Franciskus katolska församling är en gemenskap som är öppen för var och en som aktivt vill delta i den lokala katolska församlingens kristna barmhärtighetsverk. Gemenskapen har organisationsnummer och har för närvarande plusgirokonto och sparkonto.

Den nuvarande styrelsen har följande sammansättning:

Diakon Göran Fäldt, ordförande, Tonka Klobucar, vice ordförande, Villa Hellström, sekreterare, Eva-Britt Ragvald, kassör. Övriga styrelsemedlemmar är Chimouni Maruwge, Maria Pitura, Robert Singarajah, Mary Putrus Hanna och Carl-Martin Adlerstierna.

Verksamheten har som mål att på olika sätt få in pengar till sin kassa och använda dem till hjälp för nödlidande, sjuka, fattiga eller utsatta människor vars värdighet som Guds skapade varelser allvarligt kränks. Caritas genomför i samarbete med församlingen en traditionell julbasar i november och riktar appell för akut hjälp när allvarliga situationer uppkommer i Sverige eller i världen. Alla insamlade pengar går oavkortat till hjälpverksamhet. Caritas har låga omkostnader och inga löner eller arvoden till styrelsen.

Avgörande för hjälp från Caritas Jönköping skall vara den humanitära situationen utan särskild hänsyn till ras, etnicitet eller religion. Det aktiva medlemskapet i Caritas Jönköping innebär ett engagemang genom bön och omtanke för alla som nås av Caritas hjälp. Med denna målsättning vill Caritas Jönköping samtidigt ge en valfri möjlighet att förverkliga den kristna kallelsen och skyldigheten att ge generöst av sina tillgångar till dem som har det mycket sämre (se Matteusevangeliet 10:8b, ”ge som gåva vad ni har fått som gåva”; jfr Andra Vatikankonciliet, Gaudium et Spes, 88, ”De kristna bör göra detta så mycket mer som största delen av världen ännu lider av en sådan misär att Kristus själv, i sina fattiga, med hög röst kräver sina lärjungars kärlek”).

Styrelsen väljs alltid in för ett år i taget på årsmötet och på förslag från en vald valberedning. Ordförande väljs också på årsmötet liksom kassör och revisor.

Caritas Jönköping har ungefär 100 betalande medlemmar i S:t Franciskus församling, Jönköping. Årsavgiften är 100 kronor. Nya stödjande medlemmar är alltid välkomna. Man kan också aktivt delta i verksamheten utan att vara styrelsemedlemmar.

Styrelsen

Jönköping 2015.