Caritas i S:t Franciskus katolska församling. Verksamhetsberättelse 2015-2016

Logo-Caritas-SwedenDet har varit ett händelserikt i år i Caritas. Den regelbundna verksamheten är som alltid gemenskapen kring kaffe och smörgåsar efter högmässan de flesta söndagar. Stämningen är alltid livlig och glad och köerna till serveringen ofta långa men det är också en god mötesplats.

Serveringen av frukost och lunch på RIA Hela Människan på Tändsticksområdet lördagar har också fortsatt och uppskattas mycket av gästerna. Några gånger har Caritas fått acceptera söndag av praktiska skäl.

Den stora julbasaren efter Alla Helgon var väl besökt och lyckades bra som tidigare år. Däremot har besöken på Plantgatans särboende minskat något och det var inte möjligt för våra vänner där att komma till julbasaren. Men kontakten hålls fortfarande.

Den akuta hjälpen till människor som kommer på vardagar till kyrkan fungerar bra men är inte omfattande. Däremot har Caritas under nästan hela första halvan av 2015 hjälpt en person boende på RIA i husvagn med mat och logi. Personens uppehållstillstånd avslutades men personen höll sig kvar med överklaganden fram till hösten. I det fallet uteblev allt försörjningsstöd från kommunen.

Två asylsökanden från Nigeria som bott på Migrationsverkets Tofteryd fick all den hjälp Caritas kunde ge men båda fördes tillbaka till första asylland som var Danmark och Frankrike. Kontakten är förlorad.

Ekonomisk hjälp till personer i andra länder har fortsatt. Det har handlat om bland annat sjukvårdskostnader och skolavgifter. Även handikappade personer har fått stöd genom personliga kontakter. Två unga som fått hjälp i Uganda, Bondekos flyktingläger, har genom UNHCR fått asyl i Australien och har etablerats i Brisbane. Genom Caritas fick de omedelbart kontakt med katolsk församling och församlingens sjuksköterska. Bondekos flyktingläger har fått fortsatt ekonomiskt stöd till bland annat nya madrasser. Lägret har en besvärlig tid med många nya föräldralösa. Kontakten hålls fortfarande positivt med den tidigare platschefen, en präst som nu verkar i Kanada.

Flyktingsituationen i Sverige har inte påverkat Caritas Jönköping, än så länge. Caritas har en flyktingsamordnare på pappret och en ganska stor frivilliggrupp som är beredd att göra insatser om så blir aktuellt.

Caritas har gjort särskild insamling till Caritas Sveriges flyktinghjälp och översänt pengar. Caritas tog också initiativ till att stödja barnmorskan Ellinor Grimmark som förlorat ett mål i Tingsrätten och blivit skyldig rättegångskostnader på över 900 000 kronor. Ärendet kommer upp i domstol hösten 2016 för slutligt avgörande.

Caritas har fått en del nya medlemmar som bidrar med medlemsavgifter som alla de trogna medlemmarna. Det är en viktig stadig inkomstskälla för Caritas. Caritas kan glädja sig åt ett antal extra gåvor, några till stora belopp.

Vad som särskilt uppmärksammats på nyåret är naturligtvis påven Franciskus stora stöd till Caritas internationellt och hans betoning på allt viktigt frivilligt arbete för fattiga och nödställda. Barmhärtighetsverken är en av Kyrkans viktigaste verksamheter i evangeliets tjänst. Också på påvens uppmaning inbjuds medarbetare till en reträttdag i vår församling onsdagen den 16 mars i år. Alla andra som deltar i karitativt arbete är välkomna

Utan hängivet frivilligarbete skulle Caritas Jönköping inte fungera. Nöden finns alltid, därför finns alltid motiv och solidariskt tänkande bland alla Caritas medlemmar och intresserade. Tack för all hjälp, stor eller liten. Hjärtats omtanke är viktigast!

Jönköping den 8 mars 2016

Styrelsen

Tonka, Villa, Chimouni, Robert, Hanna, Maria, Mary, Carl-Martin och dk Göran