Caritas-Jönköping

Caritas-Jönköping ger stöd för medmänniskor i nöd både inom vårt land och ute i världen. Det är Caritas gruppen som står för det magnifika kyrkkaffet nästan varje söndag. Är du intresserad av att göra något för din nästa på ett aktivt sätt kontakta gärna någon av de aktiva på söndagar (du hittar dem i köket): Sonja Ahlquist, Tonka Klobucar, Villa Hellström m.fl. Ansvarig: Diakon Göran Fäldt.

För frågor om medlemskap, kontakta ordförande diakon Göran. Årsmedlemsavgift är 100 kronor. Caritas Jönköping har plusgiro 14 16 75-9.

Caritas