Kategori: 25-års jubileum

Firandet av Gråbrödernas 25-års jubileum

Söndagen den 4 oktober, vår Ordensgrundares den Helige Franciskus av Assisi festdag, firades med stor tacksamhet och glädje att vi Gråbröder kom tillbaka till Sverige och Jönköping för 25 år sedan. Biskop Anders Arborelius OCD inledde firandet på lördagen med…

Gråbröderna 25 år i Sverige efter reformationen

Franciskanorden är numerärt den största gemenskapen av Gudsvigda i den Katolska Kyrkan. Idag är vår ordensfamilj uppdelad i fyra officiellt godkända grupper: Conventualfranciskanerna (Gråbröderna – OFMConv), Minoriterna (OFM), Kapucinerna (OFMCap) samt Tredje Reguljära Orden (TOR). Samtliga fyra grupper är närvarande…