Kategori: Ave Maria Publikationer

Helige Maximilian Maria Kolbe

I hela Kyrkan, men särskilt vi medbröder i orden till den Helige Maximilian Maria, minns med tacksamhet och vördnad 74 årsdagen av helgonets martyrdöd: 1941-2015 Hämta Helige Maximilian Maria Kolbe Format PDF och DOC