Kategori: Bibeln

Katolikerna och Bibeln – del 2

Emanuel Sennerstrand

Vilken Bibel skall jag läsa? Ibland får jag frågan vilken svensk bibelöversättning som är lämplig att läsa för en katolik. Jag står alltid lika handfallen. Det finns nämligen inte något självklart svar på den frågan. När man bedömer en bibelöversättning…

Katolikerna och Bibeln – del 1

Emanuel Sennerstrand

Det är i vårt land en ganska vanlig föreställning att det var den protestantiska reformationen som befriade Bibeln från den Katolska kyrkans grepp, befrämjade den första översättningen av Bibeln till svenska och på så vis gjorde den tillgänglig för svenska…