Kategori: Familjen

Den heliga familjen som förebild

Som Johannes Paulus II säger i sin uppmaning Redemptoris custos [1] är den heliga familjen inte bara en modell (urtypen) utan också det ursprungliga hemmets kyrka (Ecclesia Domestica, Paulus VI, tal till Équipes Notre-Dame, 4 maj, 1970). Maria och Josef…

Vad säger Gud om förhållandet man och hustru?

Om vi ett ögonblick lämnar alla de problem det sekulära samhället med dess autonoma människosyn har och i stället försöker undersöka och lyfta fram de kristna aspekterna på livet mellan man och kvinna tillsammans kan vi upptäcka vad sakramentet äktenskap…

Är äktenskapet en verklig kallelse?

När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning av lekmännens avgörande betydelse i missionen, det vill säga evangeliets förkunnelse genom trovärdigt vittnesbörd av alla…

Barn behöver syskon – samhället familjer

av Göran Fäldt Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj, Stockholm I Barn behöver syskon – samhället familjer. ”Ge akt på dig själv, mitt barn, vad du än företar dig, och visa dig väluppfostrad vart du än kommer. Gör inte mot…

Välkomna till äktenskapsförberedande kurs

Varmt välkomna till den äktenskapsförberedande kursen i S:t Franciskus’ katolska församling! I de flesta fall är det skönt att gå en kurs i vad äktenskapet innebär i god tid för bröllopet. De sista veckorna blir i alla fall nästan alltid…

Start för nya äktenskapskursen

Lördagen 28 januari började den nya äktenskapsförberedande kursen i S:t Antoniusrummet i S:t Franciskus katolska församling. Bröllopen är planerade till sommaren och den tidiga hösten 2017. I starten deltog 2 par från förra gruppen och 3 par i den nya.…

Konfirmationen och äktenskapet: Guds gåvor

Det sägs att konfirmationen är ett krav för dem som tänker gifta sig. Man måste förstå det rätt: inte ett formellt krav i form av ett intyg utan som en gåva från Gud som gör hela äktenskapet till sakrament. Den…

Den moraliska användningen av naturlig familjeplanering

Många katoliker som använder naturliga familjeplaneringsmetoder litar på att de kan användas moraliskt, eftersom NFP är godkänt av Kyrkan. De är emellertid inte så säkra på sin kunskap om vad som utgör moraliska skäl för att använda NFP. Några tror…

Äktenskapsvårdens dubbla ansikten

”Läroämbetets undervisning visar att äktenskapets nåd, som förmedlas av sakramentet, har två huvudsakliga syften, nämligen helandet för det första, d.v.s. hur syndens följder övervinns för individen och i samhället, och för det andra, och framför allt, hur personerna och den…

Grunden för en äktenskaplig spiritualitet

När vi läst den apostoliska uppmaningen Familiaris Consortio uppmärksamt kan vi fortsätta våra tankegångar kring makarnas ”livsgemenskap i kärlek” med det fokus på just kallelsen till kärlek som inleder kapitlet om ”Guds plan för äktenskapet och familjen” i uppmaningen. Kallelsen…

Samtycket – det katolska äktenskapslöftet

Bruden och brudgummen – de äkta makarna Utbytet av samtycket – som ofta kallas äktenskapslöftet – är själva centrum i den katolska bröllopsceremonin. Som den Katolska kyrkans katekes säger, är det ömsesidiga utbytet av samtycke mellan bruden och brudgummen ”den…

Äktenskapets och familjens helighet

Herren Kristus har med välsignelse fyllt denna mångfacetterade kärlek, som utgår ur den gudomliga kärlekens källa och är en bild av Kristi förening med Kyrkan. Ty liksom Gud en gång kom sitt folk till mötes i ett förbund av kärlek…

Personen – kommunionen – gåvan

Personen – kommunionen – gåvan ur Mulieris Dignitatem – om kvinnornas värdighet och kallelse Johannes Paulus II (Översättning från den engelska versionen Mulieris Dignitatem – on the Dignity and Vocation of Women, Catholic Truth Society, London, 2002. Svensk översättning, Göran…