Kategori: Familjen

Varför all denna fokus på äktenskap och familj?

Ur boken ”Tweeting with God” av Don Michel Remery (Ignatius Press, San Francisco, 2015) Av sin stora kärlek skapade Gud mänskliga varelser efter sin egen bild: ”Till man och kvinna skapade han dem” (1 Mos 1:27), så att de skulle…

Eukaristi och äktenskap. Sacramentum caritatis

Sacramentum caritatis (2007) Påven Benedikt XVI Ur Sacramentum caritatis (§§ 27-29), Kärlekens sakrament, påven Benedikt XVI:s apostoliska uppmaning till hela kyrkan, undertecknat den 22 februari 2007. Översättningen är inofficiell men får användas lokalt med biskopligt tillstånd. Rubriksättningarna är originalets.           …

Äktenskapskursen – vad vi tyckte!

Äktenskapskursen i vår församling har nu avslutats med de två par som också velat bidra med en kort utvärdering. En ny grupp med 3 par börjar i mars och blir klara i maj. Till hösten börjar en ny kurs för dem…

Är genusteorierna en lösning?

Jag läste för några år sedan en debattartikel som hette ”Kvinnovåld – stärk jämställdheten” (Jönköpings Posten 25.11, 2011). Jag instämde gärna i ett eget svar i samma tidning att något genomgripande behöver göras för att oprovocerat våld mellan människor i…

Hur farlig eller god är mänsklig sexualitet?

Från sympati, närhet och trogen kärlek till smygande förakt, andlig torka men också återvunnen enhet. En reflektion Guds närvaro och människans svagheter Sexualitet är inget naturbehov – mediabilden Vad är sekularisering? Vad är en kristen ”sekularisering” av äktenskapliga relationer? Hur…

Kyskheten i Bibeln och teologin

Vi går först igenom Bibelns och den katolska teologins undervisning om kyskheten. Bibeln sammanför sexualiteten till Guds själva skapelse av människan. ”Gud skapade människan till sin avbild… som man och kvinna skapade han dem”. Bibeln rekommenderar att sexualiteten kommer till…

Vad menar Kyrkan med ”huskyrkan”?

S:t Paulus använder ibland begreppet ’huskyrka´ i sina brev men inte i den moderna betydelsen av ”familjens kristna gemenskap” i hemmet, som vi vant oss vid. Han syftade egentligen till vad vi kallar ”lokalkyrkan”, alltså stiftet med sin biskop som…

Vad säger Gud om förhållandet man och hustru?

Om vi ett ögonblick lämnar alla de problem det sekulära samhället med dess autonoma människosyn har och i stället försöker undersöka och lyfta fram de kristna aspekterna på livet mellan man och kvinna tillsammans kan vi upptäcka vad sakramentet äktenskap…