Kategori: Familjen

Den moraliska användningen av naturlig familjeplanering

Många katoliker som använder naturliga familjeplaneringsmetoder litar på att de kan användas moraliskt, eftersom NFP är godkänt av Kyrkan. De är emellertid inte så säkra på sin kunskap om vad som utgör moraliska skäl för att använda NFP. Några tror…

Äktenskapsvårdens dubbla ansikten

”Läroämbetets undervisning visar att äktenskapets nåd, som förmedlas av sakramentet, har två huvudsakliga syften, nämligen helandet för det första, d.v.s. hur syndens följder övervinns för individen och i samhället, och för det andra, och framför allt, hur personerna och den…

Grunden för en äktenskaplig spiritualitet

När vi läst den apostoliska uppmaningen Familiaris Consortio uppmärksamt kan vi fortsätta våra tankegångar kring makarnas ”livsgemenskap i kärlek” med det fokus på just kallelsen till kärlek som inleder kapitlet om ”Guds plan för äktenskapet och familjen” i uppmaningen. Kallelsen…

Samtycket – det katolska äktenskapslöftet

Bruden och brudgummen – de äkta makarna Utbytet av samtycket – som ofta kallas äktenskapslöftet – är själva centrum i den katolska bröllopsceremonin. Som den Katolska kyrkans katekes säger, är det ömsesidiga utbytet av samtycke mellan bruden och brudgummen ”den…

Äktenskapets och familjens helighet

Herren Kristus har med välsignelse fyllt denna mångfacetterade kärlek, som utgår ur den gudomliga kärlekens källa och är en bild av Kristi förening med Kyrkan. Ty liksom Gud en gång kom sitt folk till mötes i ett förbund av kärlek…

Personen – kommunionen – gåvan

Personen – kommunionen – gåvan ur Mulieris Dignitatem – om kvinnornas värdighet och kallelse Johannes Paulus II (Översättning från den engelska versionen Mulieris Dignitatem – on the Dignity and Vocation of Women, Catholic Truth Society, London, 2002. Svensk översättning, Göran…

Varför all denna fokus på äktenskap och familj?

Ur boken ”Tweeting with God” av Don Michel Remery (Ignatius Press, San Francisco, 2015) Av sin stora kärlek skapade Gud mänskliga varelser efter sin egen bild: ”Till man och kvinna skapade han dem” (1 Mos 1:27), så att de skulle…

Eukaristi och äktenskap. Sacramentum caritatis

Sacramentum caritatis (2007) Påven Benedikt XVI Ur Sacramentum caritatis (§§ 27-29), Kärlekens sakrament, påven Benedikt XVI:s apostoliska uppmaning till hela kyrkan, undertecknat den 22 februari 2007. Översättningen är inofficiell men får användas lokalt med biskopligt tillstånd. Rubriksättningarna är originalets.           …