Kategori: Familjen

Samtycket – det katolska äktenskapslöftet

Bruden och brudgummen – de äkta makarna Utbytet av samtycket – som ofta kallas äktenskapslöftet – är själva centrum i den katolska bröllopsceremonin. Som den Katolska kyrkans katekes säger, är det ömsesidiga utbytet av samtycke mellan bruden och brudgummen ”den…

Äktenskapets och familjens helighet

Herren Kristus har med välsignelse fyllt denna mångfacetterade kärlek, som utgår ur den gudomliga kärlekens källa och är en bild av Kristi förening med Kyrkan. Ty liksom Gud en gång kom sitt folk till mötes i ett förbund av kärlek…

Personen – kommunionen – gåvan

Personen – kommunionen – gåvan ur Mulieris Dignitatem – om kvinnornas värdighet och kallelse Johannes Paulus II (Översättning från den engelska versionen Mulieris Dignitatem – on the Dignity and Vocation of Women, Catholic Truth Society, London, 2002. Svensk översättning, Göran…

Varför all denna fokus på äktenskap och familj?

Ur boken ”Tweeting with God” av Don Michel Remery (Ignatius Press, San Francisco, 2015) Av sin stora kärlek skapade Gud mänskliga varelser efter sin egen bild: ”Till man och kvinna skapade han dem” (1 Mos 1:27), så att de skulle…

Eukaristi och äktenskap. Sacramentum caritatis

Sacramentum caritatis (2007) Påven Benedikt XVI Ur Sacramentum caritatis (§§ 27-29), Kärlekens sakrament, påven Benedikt XVI:s apostoliska uppmaning till hela kyrkan, undertecknat den 22 februari 2007. Översättningen är inofficiell men får användas lokalt med biskopligt tillstånd. Rubriksättningarna är originalets.           …

Äktenskapskursen – vad vi tyckte!

Äktenskapskursen i vår församling har nu avslutats med de två par som också velat bidra med en kort utvärdering. En ny grupp med 3 par börjar i mars och blir klara i maj. Till hösten börjar en ny kurs för dem…

Är genusteorierna en lösning?

Jag läste för några år sedan en debattartikel som hette ”Kvinnovåld – stärk jämställdheten” (Jönköpings Posten 25.11, 2011). Jag instämde gärna i ett eget svar i samma tidning att något genomgripande behöver göras för att oprovocerat våld mellan människor i…