Kategori: Familjen

Genusteorierna – vad behöver man känna till?

I Kardinal Burkes vädjan till alla katoliker nämns särskilt ”genusteorierna”. Kardinalen ser hur det påverkar många kristna: ”I en tid av stor förvirring – som vi kan se i genusteorin – behöver vi Kyrkans undervisning om äktenskapet”. En kortare förklaring…

Hela påvens katekes om familjen – Högtid

Idag inleder vi en kort reflexion om tre dimensioner som ger familjelivet dess rytm: högtid, arbete och bön. Vi börjar med högtiden. Högtiden är något som Gud har uppfunnit. Låt oss minnas slutet på skapelseberättelsen i Första Mosebok: “Den sjunde…

Är äktenskapet en verklig kallelse?

När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning av lekmännens avgörande betydelse i missionen, det vill säga evangeliets förkunnelse genom trovärdigt vittnesbörd av alla…

Påvens katekes – Den sårade familjen

Här är en översättning av hela onsdagens allmänna audiens under vilken påven fortsatte att tala om sårade familjer, om skilda omgifta och om hur de ska bemötas: Med den här katekesen återvänder vi till vår reflexion om familjen. Förra gången…