Kategori: Familjen

Äktenskapskursen – vad vi tyckte!

Äktenskapskursen i vår församling har nu avslutats med de två par som också velat bidra med en kort utvärdering. En ny grupp med 3 par börjar i mars och blir klara i maj. Till hösten börjar en ny kurs för dem…

Är genusteorierna en lösning?

Jag läste för några år sedan en debattartikel som hette ”Kvinnovåld – stärk jämställdheten” (Jönköpings Posten 25.11, 2011). Jag instämde gärna i ett eget svar i samma tidning att något genomgripande behöver göras för att oprovocerat våld mellan människor i…

Hur farlig eller god är mänsklig sexualitet?

Från sympati, närhet och trogen kärlek till smygande förakt, andlig torka men också återvunnen enhet. En reflektion Guds närvaro och människans svagheter Sexualitet är inget naturbehov – mediabilden Vad är sekularisering? Vad är en kristen ”sekularisering” av äktenskapliga relationer? Hur…

Kyskheten i Bibeln och teologin

Vi går först igenom Bibelns och den katolska teologins undervisning om kyskheten. Bibeln sammanför sexualiteten till Guds själva skapelse av människan. ”Gud skapade människan till sin avbild… som man och kvinna skapade han dem”. Bibeln rekommenderar att sexualiteten kommer till…

Vad menar Kyrkan med ”huskyrkan”?

S:t Paulus använder ibland begreppet ’huskyrka´ i sina brev men inte i den moderna betydelsen av ”familjens kristna gemenskap” i hemmet, som vi vant oss vid. Han syftade egentligen till vad vi kallar ”lokalkyrkan”, alltså stiftet med sin biskop som…

Vad säger Gud om förhållandet man och hustru?

Om vi ett ögonblick lämnar alla de problem det sekulära samhället med dess autonoma människosyn har och i stället försöker undersöka och lyfta fram de kristna aspekterna på livet mellan man och kvinna tillsammans kan vi upptäcka vad sakramentet äktenskap…

Genusteorierna – vad behöver man känna till?

I Kardinal Burkes vädjan till alla katoliker nämns särskilt ”genusteorierna”. Kardinalen ser hur det påverkar många kristna: ”I en tid av stor förvirring – som vi kan se i genusteorin – behöver vi Kyrkans undervisning om äktenskapet”. En kortare förklaring…

Hela påvens katekes om familjen – Högtid

Idag inleder vi en kort reflexion om tre dimensioner som ger familjelivet dess rytm: högtid, arbete och bön. Vi börjar med högtiden. Högtiden är något som Gud har uppfunnit. Låt oss minnas slutet på skapelseberättelsen i Första Mosebok: “Den sjunde…

Är äktenskapet en verklig kallelse?

När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning av lekmännens avgörande betydelse i missionen, det vill säga evangeliets förkunnelse genom trovärdigt vittnesbörd av alla…

Påvens katekes – Den sårade familjen

Här är en översättning av hela onsdagens allmänna audiens under vilken påven fortsatte att tala om sårade familjer, om skilda omgifta och om hur de ska bemötas: Med den här katekesen återvänder vi till vår reflexion om familjen. Förra gången…