Kategori: Familjen

Vad menar Kyrkan med ”huskyrkan”?

S:t Paulus använder ibland begreppet ’huskyrka´ i sina brev men inte i den moderna betydelsen av ”familjens kristna gemenskap” i hemmet, som vi vant oss vid. Han syftade egentligen till vad vi kallar ”lokalkyrkan”, alltså stiftet med sin biskop som…

Vad säger Gud om förhållandet man och hustru?

Om vi ett ögonblick lämnar alla de problem det sekulära samhället med dess autonoma människosyn har och i stället försöker undersöka och lyfta fram de kristna aspekterna på livet mellan man och kvinna tillsammans kan vi upptäcka vad sakramentet äktenskap…

Genusteorierna – vad behöver man känna till?

I Kardinal Burkes vädjan till alla katoliker nämns särskilt ”genusteorierna”. Kardinalen ser hur det påverkar många kristna: ”I en tid av stor förvirring – som vi kan se i genusteorin – behöver vi Kyrkans undervisning om äktenskapet”. En kortare förklaring…

Hela påvens katekes om familjen – Högtid

Idag inleder vi en kort reflexion om tre dimensioner som ger familjelivet dess rytm: högtid, arbete och bön. Vi börjar med högtiden. Högtiden är något som Gud har uppfunnit. Låt oss minnas slutet på skapelseberättelsen i Första Mosebok: “Den sjunde…

Är äktenskapet en verklig kallelse?

När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning av lekmännens avgörande betydelse i missionen, det vill säga evangeliets förkunnelse genom trovärdigt vittnesbörd av alla…

Påvens katekes – Den sårade familjen

Här är en översättning av hela onsdagens allmänna audiens under vilken påven fortsatte att tala om sårade familjer, om skilda omgifta och om hur de ska bemötas: Med den här katekesen återvänder vi till vår reflexion om familjen. Förra gången…