Kategori: Intressanta texter

Vad revolutionen lett fram till. En intervju med Mary Eberstadt

Av JD Flynn Chefredaktör för CNA (Catholic National Agency) Vad är identitetspolitik för något? Begreppet förklaras i Stanfords filosofilexikon som ”en politisk aktivitet och ett teoriskapande i vissa sociala grupper av personer som upplevt orättvisa”. Det är inte politik i…

Är äktenskapet en verklig kallelse?

När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning av lekmännens avgörande betydelse i missionen, det vill säga evangeliets förkunnelse genom trovärdigt vittnesbörd av alla…

Barn behöver syskon – samhället familjer

av Göran Fäldt Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj, Stockholm I Barn behöver syskon – samhället familjer. ”Ge akt på dig själv, mitt barn, vad du än företar dig, och visa dig väluppfostrad vart du än kommer. Gör inte mot…

Säger ännu en yrkesgrupp nej till kristna?

Av Ann Widdecombe Felix Ngole har avstängts från utbildningen i socialt arbete på grund av sin uppfattning om äktenskapet. För kristna är det ett obevekligt besked. Felix Ngole är en kristen som fick sluta sin utbildning i socialt arbete vid…

Påvens budskap till de fattigas världsdag 19 november 2017

När Barmhärtighetens jubelår avslutades instiftade påve Franciskus ännu en katolsk ”världsdag” som fick namnet De fattigas världsdag. Den ska uppmärksammas den 33:e söndagen under året som i år infaller den 19 november. Med denna världsdag vill påven komplettera sina föregångares…

Påven Franciskus: Världens framtid beror på familjen

Av Hannah Brockhaus Vatikanen, 11 nov 2017 (CNA/EWTN News). Kyrkans och världens framtid kommer att bero på familjens goda värden, sa Påven Franciskus i ett videobudskap på lördagen. ”Kärleken mellan en man och en kvinna är en av våra mest…

Människans värdighet och religionsfriheten

Ett tillfälle till eftertanke av Angelo Scola Med de sjutton hundra år som gått sedan ediktet i Milano, uppmärksammar vi åter den mer än någonsin aktuella religionsfrihetsfrågan. Några översiktliga, och därför ofullständiga historiska, iakttagelser kan inledningsvis bidra till den aktuella…

Den helige Cyprianus’ martyrium

Den helige Cyprianus’ martyrium den 18 september AD 258 ur ”Vita Cypriani” av diakonen Pontius (styckena 17-19) Ur diakonen Pontius’ skrift ”Således läser alltså domaren från sin tavla domen som han strax innan inte hade läst igenom – en andlig…

Pride – stolthet eller högmod?

Den bibliska regnbågen är ”tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden” (Första Mosebok, 9:17). Budskapet i Bibeln har i de flesta fall tolkats på två sätt: (1) människan är den skapade form i…

S:ta Maria Magdalena da Pazzi andra extas 1585

Jesu lidande. De tre extaserna. S:ta Maria Magdalena de´ Pazzi, karmelit. 1566 – 1607 Den andra extasen från Skärtorsdagen den 19:e till Långfredagen den 20:e april 1585 På Långfredagen fick vi inte något tillfälle att samtala med denna högt älskade…

Förlovningstiden

Förlovning/kallelse  Förlovningstiden – en gåva och ett uppdrag i förberedelsen till äktenskap. Kardinal Angelo Scola   I Metod är en nödvändig förutsättning.   När man talar om verkligheten bakom förlovningstid, kärlek och äktenskap, finns oundvikligen en risk att man uttrycker…

Svar på frågan om moralen – S:t Johannes Paulus II

Svar på frågan om moralen – S:t Johannes Paulus II. Veritatis Splendor (Sanningens strålglans) Översikt av encyklikan av William E. May Från den Internationella katolska tidskriften Communio n:r 21 sidorna 229-251, sommaren 1994. “Den korsfäste Kristus avslöjar frihetens verkliga betydelse;…

Sanna övningarna

Den mystiska erfarenheten (1) – den saliga Marie av Inkarnationen (Madame Acarie) ”De sanna övningarna” Ett exempel på de andliga uttrycksformerna under den katolska motreformationens tid.             Barbe Avrillot, gift med Pierre Acarie, föddes i Paris 1566 och dog 1618.…

Familjens kallelse och mission i världen av i dag

Biskopssynoden XIV: e extraordinarie generalförsamlingen Familjens kallelse och mission i världen av i dag Lineamenta Vatikanen 2014   Sammanfattning Förord Relatio Synodi från III: e extraordinarie generalförsamlingen Inledning Del I Att lyssna: familjens kontext och utmaningar Den sociokulturella kontexten Det…

Ecklesiologiska och kanoniska konsekvenser av Kyrkans sakramentala natur

Slutdokument från mötet i Ravenna för den sammansatta kommissionen för teologisk dialog mellan katoliker och ortodoxa (på engelska och italienska) Ravenna, 13: e oktober, 2007 Källa: Vatikanens hemsida.   Ecklesiologiska och kanoniska konsekvenser av Kyrkans sakramentala natur. Kyrklig kommunion, konciliaritet…