Kategori: Nyheter

Predikan 2 söndagen i fastan 2018

1 Mos 22:1 – 2, 9a, 10 – 13, 15 – 18; Ps 116:10, 15 – 19; Rom 8:31b-34; Mark 9:2 – 10 Under den gångna veckan har vi levt med Jesu ord ”Guds rike är nära – tro på…

Hur Newman inspirerade den tyska motståndsrörelsen

av Paul Shrimpton Det är 75 år sedan antinazistiska demonstranter gick till handlingar som ledde till deras avrättning Den 18 februari 1943 för sjuttiofem år sedan anhölls Hans Scholl och hans syster Sophie när de delade ut antinazistiska blad på Münchens…

Humanae Vitae – trots allt – lika aktuell

Det finns flera skäl att nu, snart 50 år efter Paulus VI:s encyklika från 1968, som inte bara handlar om det äktenskapliga livets mest centrala frågor utan i förlängningen om hela samhällets utveckling, läsa och studera dess innehåll utan förutfattade…

Caritas Sverige förmedlade över 5 miljoner i bistånd 2017

Nu kan Caritas Sverige summera insamlingsåret 2017. Det var ännu ett svårt år för människor på många ställen i världen, inte minst gäller det torkans offer i centrala Afrika. Där gjorde vi en stor satsning tillsammans med Caritas Tyskland och stödde det arbete en…

Ökande intolerans i Indien oroar, säger kardinalen

av Anto Akkara Kardinal Oswald Gracias känner ’oro’ över de ökande hoten mot pluralismen. Nyutnämnde ordförande i den katolska biskopskonferensen i Indien, kardinal Oswald Gracias, har sagt sig vara bekymrad på grund av hoten mot pluralismen som ökar i landet. ”Intoleransen…

Kungörelser 11 februari 2018

Nu på tisdag, den 13 februari, firar vi Jesu Heliga Anletes fest. Ni kan läsa om bakgrunden till detta firande i månadsbrevet. Denna gottgörelsedag firar vi på följande sätt: * Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17.00 * Bikt 17.15 *…

Prästernas reträtt på Omberg 8-12 januari 2018

Varje år efter Epifania – Herrens Uppenbarelses Högtid inbjuder stiftet till reträtt för prästerna i Heliga Hjärtas Kloster hos benediktinsystrarna på Omberg. Kardinalen närvarade som vanligt och tjugofyra präster hade bokat samtliga gästrum. I år var det Pater Joseph Maria…