Kategori: Nyheter

Pater Peter Zacharewicz 25 års jubileum som präst

Den 24 april 1993 prästvigdes vår medbroder, Pater Peter Zacharewicz OFMConv, av framlidne Biskop Hubertus Brandenburg i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping. Han är troligen den ende som blivit vigd till katolsk präst i Jönköping någonsin. När Sverige var…

Predikan 4 påsksöndagen 2018

Apg 4:8-12; 1 Joh 3:1-2; Joh 10:11-18 Den gode Herden ger frid och helig ande för att förkunna Guds rike på jorden till hela mänskligheten. Kära bröder och systrar! ”Kom till mig så skall jag ge er frid”, säger Jesus.…

Pater Wladek fyller 50 år

Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv fyllde ett halvt sekel onsdagen den 18 april och detta ville klostrets guardian och tillika kyrkoherde i församlingen, Pater Joseph Maria, se till att det firades ordentligt. Förutom onsdagens vanliga Mässa kl. 12.00 firades ytterligare en…

Vår församling representerad i Glumslöv

Kardinal Arborelius OCD var huvudcelebrant under Festmässan i Karmelitnunnornas i Glumslöv när Syster Karin av Santk Josef firade sitt 50-års jubileum av löftesavläggning den 17 april kl. 14.30. Bland övriga inbjudna präster var kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv från…

II Påsksöndagen – Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest

Som vanligt firades denna betydelsefulla högtid som sig bör. I kyrkan hade vi placerat den stora målningen från Polen med den Barmhärtige Jesus och under Högmässan efter Kommunionsbönen bads Barmhärtighetens Krona. Samma dag var det undervisning för barnen och de…

Påskvaka och Påsknattsmässa 2018

Påsknattens firande kallas för “Alla vakors moder”. Firandet kan utan överdrift ses som det främsta av alla Kyrkans liturgiska firanden. Om inte Kristus hade uppstått, då är vår tro och vårt hopp förgäves, som aposteln Paulus säger. Uppståndelsen firades redan…

Långfredagen 2018

Långfredagen som firas till minne av Vår Herres Jesu Kristi lidande och död inleddes som vanligt med Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet (där Sakramentet förvarades från Skärtorsdagens kväll till Påskaftonens eftermiddag). Klockan 15.00 (det klockslag då Herren gav upp andan)…

Skärtorsdag 2018

På Skärtorsdagen minns vi instiftandet av Eukaristin, prästämbetet och uppdraget att tjäna i Kristi efterföljelse. Vid Högmässan på svenska kl. 18.00 deltog förutom Gråbrödernas fem präster även en franciskan från Eritrea. Efter Mässan med fottvagning togs Sakramentet i procession till…