Kategori: Nyheter

Video. Barmhärtighetens ABC

Barmhärtighetens ABC A) Vädja om barmhärtighet för mig själv och för hela världen B) Ge barmhärtighet till andra, dvs. var barmhärtig! C) Obegränsad tillit (förtröstan) till Gud

Påskdagen 2015

Våra firanden i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping inleddes kl. 7.30 med Mässa enligt Syrisk-katolsk rit. Kl. 9.00 firades den sedvanliga Mässan på svenska, följd av Mässa på polska kl. 10.00. Mässan på polska hade musik av mer karismatisk…

Ur Stiftets Ordo (liturgiska kalender) 2014-2015

Påsktiden De femtio dagarna mellan påsk och pingst firas i jublande glädje som en enda festdag, ”den stora söndagen”. Här har hallelujasången sin särskilda plats. AC, 22. Påskdagen – Kristi Uppståndelse Enligt urgammal sed firas denna natt som ”en Herrens…

Påskmässa enligt kaldeisk rit

Vår församling har en stor grupp troende som tillhör den kaldeiska riten. Fader Fadi Isho Hana från Göteborg kommer varje lördag eftermiddag för att fira Mässan enligt deras rit. Påskaftonens Mässa kl. 18.00 drog cirka 6-700 deltagare. Gråbröderna deltog med…

Välsignelse av Påskmaten

I bl.a. Polen och Kroatien är välsignelsen av påskmaten en mycket älskad tradition som drar många människor till kyrkan. Lite skämtsamt brukar man säga att matvälsignelsen vid påsk är för många katoliker vad första advent är för medlemmar i sv.…

Korsvägsandakt. Långfredagen 2015. Predikan och Galleri

Predikan till Korsvägsandakten i S:t Franciskus. Långfredagen 2015 När vi nu vandrat korsets väg som en åminnelse av Herrens lidandes väg, hans frivilliga offer, öppnar sig vårt hjärta för ett mysterium som rör oss alla. Vi har denna eftermiddag kommit…

Påskfirandet år 2015

Påskfirandet år 2015 S:t Franciskus Katolska Församling Jönköping   29 mars, söndag – Palmsöndagen Denna söndag tas Stiftets fasteoffer upp genom kollekten * Mässa 9.00 * Bikt 10.00 * Högmässa 11.00 * Bibelkurs med Emanuel Sennerstrand, Oratoriet 12.15 * Mässa…

Video. Maria, låt mig får vörda dig!

Det Marianska Löftet Helige Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, 14 aug.) Tillat mig att vörda Dig, Allraheligaste Jungfru, tillat mig att vörda dig genom mina förpliktelser och personliga uppoffringar. Tillat mig att leva, arbeta, lida, förtäras och dö för dig. Tillat…

Video. Gå och bygg upp min kyrka!

Bön inför Krucifixet Denna bön bad Franciskus troligen i januari ar 1206 inför den Korsfästes bild i San Damianokapellet i Assisi. Originalkorset vördas nu i Clarissornas kloster i S:ta Chiara kyrkan. Du Allrahögste, ärorike Gud, upplys mitt hjärtas mörker och…

Opus Dei träff. Fastetidsreträtt

Lördagen den 21 mars hölls en halvdags fastereträtt med medverkan av Opus Deis Regionalvikarie Msgr Andres Bernar, Stockholm. Reträtten inleddes med den Heliga Mässan med Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson som huvudcelebrant och som också predikade om vikten av att…