Kategori: Nyheter

Verbum Domini. Trettionde söndagen »under året B«

Trettionde söndagen »under året B«   Första läsningen: Jer 31:7–9 Så säger Herren: Jubla av fröjd över Jakob, ropa ut er glädje över det främsta bland folken! Låt lovsången ljuda: Herren har räddat sitt folk, dem som är kvar av…

Verbum Domini Tjugonionde söndagen »under året B«

Första läsningen: Jes 53:10–11 Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände är över skall…

Firandet av Gråbrödernas 25-års jubileum

Söndagen den 4 oktober, vår Ordensgrundares den Helige Franciskus av Assisi festdag, firades med stor tacksamhet och glädje att vi Gråbröder kom tillbaka till Sverige och Jönköping för 25 år sedan. Biskop Anders Arborelius OCD inledde firandet på lördagen med…

Konfirmation den 3 oktober 2015

Lördagen den 3 oktober fick femton ungdomar och två vuxna ta emot Bekräftelsens Sakrament av vår Biskop Anders Arborelius OCD. Konfirmationen blev extra högtidlig vid detta tillfälle med anledning av Gråbrödernas 25-års jubileum denna helg och därför koncelebrerade sju präster…

Ny belysning i vår kyrka

Vår kyrka ska nu få ny belysning och det är samme elektriker som arbetade med ut- och ombyggnaden av våra församlingslokaler som utför detta arbete: Fredrik Berggren som driver företaget Älgens El Service. Senaste gången vi gjorde något åt kyrkans…

Gråbröderna 25 år i Sverige efter reformationen

Franciskanorden är numerärt den största gemenskapen av Gudsvigda i den Katolska Kyrkan. Idag är vår ordensfamilj uppdelad i fyra officiellt godkända grupper: Conventualfranciskanerna (Gråbröderna – OFMConv), Minoriterna (OFM), Kapucinerna (OFMCap) samt Tredje Reguljära Orden (TOR). Samtliga fyra grupper är närvarande…

Predikan på S:ta Teresa av Jesusbarnet minnesdag

Den heliga Thérèse av Jesusbarnet och det heliga Anletet – ”den lilla Thérèse” – vägledaren på den lilla vägen till helighet, har en titel som kyrkolärare som så tydligt talar om ett kristet liv, inte av världen men i världen.…

S:ta Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet

Therese av Jesusbarnet

Påven Pius XI (1857-1939) har sagt att dagens helgon ”är det största i den moderna tiden” och hans bedömning har på flera sätt bekräftats ända till våra dagar. Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet (det namn hon fick i…