Kategori: Nyheter

Helige Maximilian Maria Kolbe

I hela Kyrkan, men särskilt vi medbröder i orden till den Helige Maximilian Maria, minns med tacksamhet och vördnad 74 årsdagen av helgonets martyrdöd: 1941-2015 Hämta Helige Maximilian Maria Kolbe Format PDF och DOC

Kungörelser 2015-08-09

Det finns nu många nyutgivna böcker att köpa vid S:t Franciskus bokbord i S:t Maximilians butiken. Det är böcker från olika traditioner : t.ex. Dominikansystern Sofie Hamrings bok om klosterliv och nya kommuniteter i kyrkan; En ny biografi över Teresa…

Är äktenskapet en verklig kallelse?

När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning av lekmännens avgörande betydelse i missionen, det vill säga evangeliets förkunnelse genom trovärdigt vittnesbörd av alla…

Påvens katekes – Den sårade familjen

Här är en översättning av hela onsdagens allmänna audiens under vilken påven fortsatte att tala om sårade familjer, om skilda omgifta och om hur de ska bemötas: Med den här katekesen återvänder vi till vår reflexion om familjen. Förra gången…

Kardinal Rylko informerar om Världsungdomsdagen 2016

Den polske Kardinalen Stanislaw Rylko, ordförande för det Påvliga Lekmannarådet, har skickat ut ett meddelande angående nästa Världsungdomsdag som kommer att äga rum i Krakow mellan den 26 och 31 juli 2016. Påven Franciskus planerar att närvara vid evenemanget som…

Pilgrimer på cykel

Åtta pilgrimer på cykel från Gdansk i Polen övernattade i vår församling. En av pilgrimerna var Fader Wojciech Lange från den Helige Alberts församling i Gdansk. Deras besök i Sverige varade fyra dagar. Målet för pilgrimsbesöket var Vadstena. Det är…

Påven ävänder en iPad för att registrera sig till VUD 2016

Påven Franciskus är den första personen som har registrerat sig till nästa års Världsungdomsdag. Påven registrerade sig på en iPad i det kända fönstret med utsikt över Petersplatsen, under sin traditionella söndagsbön inför tusentals pilgrimer och turister. ”Idag öppnar vi…

Ett stort och varmt tack till medarbetare!

Det har nog inte undgått någon att även vår församling har tagit del av det stora OAS möte som ägt rum i Jönköping 21-25 juli 2015. Under tre dagar har hållits seminarier i våra lokaler. Ni kan se mina intervjuer…