Kategori: Nyheter

Andlighet för katolska män

”Be a man – be a saint!” WELCOME TO THE CATHOLIC GENTLEMAN, A BLOG FOR CATHOLIC MEN. www.catholicgentleman.net More than ever, the Church needs men. Sadly, many Catholic men have believed the lie that being holy isn’t manly, and that…

Vår Fru av Berget Karmel minnesdag – 16 juli 2015

Denna gamla minnesdag infördes under 1700-talet i Kyrkans universella kalender. Så bekräftades officiellt karmelitordens fulla gemenskap med den katolska kyrkan. Den firas som åminnelse av profeten Elia som på Karmel fann en tillflyktsort och där han i bön och ensamhet…

Biskopens sommarhälsning

”Din är jag, skapad till dig, Herre, vad vill du? Ge mig rikedom eller fattigdom. Ge mig tröst eller bedrövelse. Ge mig glädje eller sorg. Eviga Liv, klaraste Sol, helt vill jag tillhöra dig.” Teresa av Avila som föddes för…

Provinsvisitation i vårt kloster

Mellan den 17 – 19 juni 2015 ägde den s.k. kanoniska provinsvisitationen rum i S:t Franciskus Kloster (Gråbröderna) i Jönköping. Detta sker enligt våra ordensstatuter vart fjärde år. Denna gång var det nuvarande provinsminister, Pater Jan Maciejowski OFMConv, som tillsammans…

Första Kommunion för kaldeiska barn

På midsommardagen, den 20 juni 2015, tog 30 barn emot sin första Heliga Kommunion under Mässan kl. 13.00 som firades enligt kaldeisk rit. Tre kaldeiska präster firade Mässan som visades i tre av församlingens salar för alla de närvarande som…

Familjedag i S:t Franciskus Församling

Den 13 juni, S:t Antoniusdagen och Marie Obefläckade Hjärtas Fest, anordnade församlingen och studieförbundet Bilda en familjedag på KFUM Gården Vidablick i Bankeryd. En dag i gemenskapens tecken med inslag av äventyr och bön med 18 barn och 16 vuxna.…

Bokbordet rekommenderar

Magdalena Sandgren Moder Teresa: Kom, var mitt ljus Författare: Brian Kolodiejchuk MC Översättare: Maria Store, Libris förlag, 2008 ”Lägg din hand i Hans [Jesu] hand, och vandra ensam med Honom. Gå framåt, för om du ser tillbaka kommer du att…

Provinsvisitation i vårt kloster

Vart fjärde år besöker provinsministern samtliga kloster i provinsen för s.k. provinsvisitation eller kanonisk visitation (har inget med kanoner att göra, utan ”enligt lagen”!) Denna gång är det Pater Jan Maciejowski OFMConv som tillsammans med provinsekonomen, Pater Andrzej Lengenfeldt OFMConv, som ska göra visitation…

Stockholms katolska stift har fått 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt trossamfundet Romersk-Katolska kyrkan, vilket motsvaras av Stockholms katolska stift. För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav, bland annat att högst 25% av insamlade medel får gå till administration.…

Brevet till familjerna Johannes Paulus II

Brevet till familjerna – Gratissimam Sane – är Kyrkans och påven Johannes Paulus II: s bidrag till det Internationella familjeåret 1994 initierat av Förenta Nationerna. Påven konstaterar att världsorganisationens initiativ tydliggör hur grundläggande familjefrågan är för alla Förenta Nationernas medlemsstater.…