Kategori: Nyheter

Några glimtar från Gråbrödernas kalender i februari 2015

Början på det nya året 2015 har verkligen varit en omställningens tid för oss Gråbröder i Jönköping. Biskopen bad vår provinsledning i Gdansk om hjälp för Helsingborgs församling. Från och med 1 februari 2015 utnämndes vår medbroder, Pater Arkadiusz Skodowski…

Den kristna familjens kallelse och mission

Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj har haft sammanträde i S:t Antoniusrummet. Utskottet är delvis nytt och alla har gett en bakgrund till varför de arbetar för stiftet med biskop Anders uppdrag. Monika och Emanuel Sennerstrand, Ekenässjön, med lilla Rebecka,…

Tid för tankar

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv talar över ämnet Katolska Kyrkan under ny påve Onsdagen den 25 februari kl. 19.00 Hovslätts Missionskyrka Björkbackavägen 2 556 28 Jonkoping

TV-serien Katolicismen visas i vår församling

Den mycket uppmärksammade tv-serien ”Catholicism” visas med början den 22 februari 2015 i vår församling i Jönköping. Studieförbundet Bilda gav oss en uppsättning av tv-serien och har betalat rättigheterna att visa filmer för församlingen. Serien är uppdelad på tio avsnitt…

“Catholicism” TV Series presentation

Starting on February 22nd, 2015, our Parish of St. Francis of Assisi in Jönköping will present TV series documentary on Catholicism, described as “journey around the world and deep into the Catholic faith” and “the Catholic faith as you’ve never…

Gråbrödernas Kommunitet i början på år 2015

Medan två av bröderna går på kurs i svenska flyttade P. Arkadiusz till Helsingborg för att bli tillförordnad kyrkoherde i S:t Clemens församling fram till den 14 augusti i år. Det blir ett stort tomrum efter honom och samtidigt en…

Vilnius – Barmhärtighetens Stad

Det största intrycket på oss bröder när vi besökte Vilnius i Litauen var säkerligen besöket vid de platser där Heliga Faustina fick uppenbarelsen avBarmhärtighetens Krona och där den första versionen av Barmhärtighetens Nådebild målades och där den nu vördas i ett kapell…

Besök hos våra medbröder i Medininkai, Litauen

Tre Conventualfranciskanska präster betjänar den katolska församlingen i byn Medininkai i Litauen. Församlingen har cirka 900 medlemmar. Församlingen med klostret är beläget i det högsta området i Litauen och vi bröder ville naturligtvis ”bestiga” Litauens högsta topp! Detta var inte…

Gråbröderna i Jönköping besöker sin medbröder i Litauen

Kristendomen blev officiell religion i Litauen år 1387 och redan före kristendomens införande var franciskanbröder från Centraleuropa verksamma i landet. Både Conventualfranciskaner (Gråbröder) och de brunklädda franciskaner från de s.k. Observanterna var närvarande i Litauen. Men flera förföljelser och förbud…

Äktenskapkursen

Den äktenskapsförberedande kursen under hösten 2014 avslutades i december med Mantautas och Irma som gifter sig i augusti 2015 i Litauen. Kursen har varit uppdelad i tre möten om två timmar var gång och har utgått från boken “Tre påståenden…

Påven i Sri Lanka – Välkomstceremonin

I sitt välkomsttal beskrev påven Franciskus Sri Lanka som den ”Indiska oceanens pärla” – både på grund av dess naturliga skönhet och den rika kulturella och religiösa mångfalden. Påven framförde sina hälsningar till den nya presidenten som valdes i fredags…