Kategori: Nyheter

Video. Maria, låt mig får vörda dig!

Det Marianska Löftet Helige Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, 14 aug.) Tillat mig att vörda Dig, Allraheligaste Jungfru, tillat mig att vörda dig genom mina förpliktelser och personliga uppoffringar. Tillat mig att leva, arbeta, lida, förtäras och dö för dig. Tillat…

Video. Gå och bygg upp min kyrka!

Bön inför Krucifixet Denna bön bad Franciskus troligen i januari ar 1206 inför den Korsfästes bild i San Damianokapellet i Assisi. Originalkorset vördas nu i Clarissornas kloster i S:ta Chiara kyrkan. Du Allrahögste, ärorike Gud, upplys mitt hjärtas mörker och…

Opus Dei träff. Fastetidsreträtt

Lördagen den 21 mars hölls en halvdags fastereträtt med medverkan av Opus Deis Regionalvikarie Msgr Andres Bernar, Stockholm. Reträtten inleddes med den Heliga Mässan med Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson som huvudcelebrant och som också predikade om vikten av att…

Josefsfirandet 2015

I den världsvida Katolska Kyrkan firas Jungfru Marias make och Jesu Kristi fosterfader, den Helige Josef, årligen den 19 mars med högtid. Denna högtid är alla katoliker som inte har giltigt hinder förpliktelse att delta i den Heliga Mässan. För…

Daglig Andakt till Jesu Heliga Anlete

Herre, genom Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, offrar vi Dig dessa böner som gottgörelse för de synder som förolämpar Dig, Gud, mest i vår tid: hädelsens synd och vanhelgandet av söndagen och Din Kyrkas övriga påbjudna firanden. Himmelske Fader, till…

Ständiga diakoner i stiftet på reträtt

Några kalla men vackra marsdagar kunde flera av stiftets ständiga diakoner tillsammans med msgr Miroslaw Dudek samlas hos Mariadöttrarna i Heliga Hjärtas kloster på Omberg. Tretton diakoner, bland dem de tre i Jönköping, dk Claude Roquebert, dk Göran Fäldt, dk…

Påven förkunnar ett jubileumsår: Barmhärtighetens År

Påven Franciskus predikade under en gudstjänst tillägnad försoningens sakrament som han ledde i Peterskyrkan på fredagseftermiddagen. Gudstjänsten innehöll psalmer och bibelläsningar och fokuserade på personlig ånger och Guds gränslösa barmhärtighet. Under sin predikan förkunnade påven ett jubileumsår som ska fokusera…

Minnesord över Pater Lanfranco Maria Serrini 1924-2015

Vår f.d. Generalminister, Pater Lanfranco Serrini OFMConv, har stilla avslutat sin jordiska pilgrimsvandring på aftonen den 11 mars 2015 i klostret vid den Helige Josef av Copertinos grav i Osimo, Italien. Vår medbroder föddes i Osimo den 4 april 1924,…