Kategori: Predikan

Predikan på Kristus Konungens högtid 2017

Hes 34:11-12, 15-17; Ps 23: 1-3, 5-6; 1 Kor 15:20-26, 28; Matt 25:31-46 Kära bröder och systrar, Under de senaste söndagarna har vi lyssnat till liknelser som handlar om att ta vara på Guds stora gåvor. Kanske minns vi liknelsen…

Predikan 32 söndagen ”under året” 2017

Visheten 6: 12-16; Ps 63:2-8; 1 Thess 4: 13-18; Matt 25: 1-13. Kära bröder och systrar, kära barn och unga, För den som stilla och saktmodigt söker visheten – och gläder sig åt att ha blivit funnen och utvald –…

Predikan 29 söndagen “under året” 2017

Jes 45:1, 4-6; I Thess 1: 1-5a; Matt 22:15-21 Matteusevangeliet på arameiska skrevs omkring år 50, det vill säga ungefär 20 år efter apostlarnas andedop under Pingsten i Jerusalem. 20 år är inte en lång tid. Det beror på vad…

Predikan 26 söndagen ”under året” 2017

Hes 18:25-28; Fil 2: 1-11 (eller – 5); Matt 21: 28-32 Kära bröder och systrar, Vi är kallade att leva med samma sinnelag som fanns hos Kristus Jesus, säger Paulus till församlingen i Filippi i norra nuvarande Grekland. Ja, men…

Predikan 25 söndagen under året 2017

Jes 55:6-9;   Fil 1: 20c-24, 27a; Matt 20:1-16. Kära bröder och systrar, Vi märker i det här evangeliet att Jesus predikar ett budskap som är annorlunda, nytt och ”ovärldsligt”. Det är långt ifrån vad olika människor tänkte på eller strävade…

Predikan 23 söndagen under året 2017

Hes 33:7-9; Rom 13:8-10; Matt 18:15-20 ”Människa” har Gud sagt till Hesekiel, ”Jag gör dig till en väktare för israeliterna. När du hör ett ord från mig skall du framföra min varning” (Hes 33:7). Det tragiska med Pride är inte…

Predikan 21 söndagen ”under året” 2017

Jes 22:19-23; Rom 11:33-36; Matt 16:13-20 ”Du är Messias, den levande Gudens son”. Kära bröder och systrar! Det är uppenbart genom exemplen i den heliga Skrift att trons gåva alltid ges tillsammans med ett uppdrag. För Petrus del var det…

Predikan vid ett barndop

1 Pet 2:4-5, 9-10; Ps 23; Joh 7:37b-39a. Kära föräldrar och gudföräldrar, Vi har i dag lyssnat till Guds Ord för att ta lärdom av det och fortsätta vår vandring i livet som Guds barn. Genom dopet blir ert barn…

Predikan 15 söndagen under året 2017

Jes 55:10-11; Rom 8: 18-23; Matt 13:1-23 eller 1-9 Kära medkristna, När Jesus märker att många samlats kring honom reser han sig upp från stranden och ber att man lånar honom en båt. Det är tydligen lugnt på sjön för…

Predikan 14 söndagen ”under året” 2017

Sak 9: 9-10; Rom 8:9, 11-13; Matt 11:25-30. Kära medbröder och medsystrar i den katolska tron, Vi måste alltid vara på vår vakt eftersom ”Gud håller sina löften och är kärleksfull i allt han gör” (Resp. ps 145). Vi måste…

Predikan 12 söndagen under året (A)

Jer 20: 10-1; Rom 5: 12-15; Matt 10:26-33 Kära medkristna, På vår resa genom livet påminner oss i dag Jeremia, Matteus och Paulus om kartan och kompassen för att nå det himmelska målet. Bibeln – både Gamla och Nya testamentet…

Predikan på Pingstdagen 2017

Apg 2: 1-11; 1 Kor 12:3b-7, 12-13; Joh 20:19-23 Kära bröder och systrar, kära barn, äldre och yngre! Den Helige Ande är svaret på alla apostlarnas frågor. Vad hade Jesus menat? Vad ville han att de skulle göra som hans…

Predikan till ett barndop

Kära föräldrar, kära lilla dopbarn! Dopet i Kristus innebär en mycket stor förändring i vårt liv. Det syns inte på utsidan, men det märks på insidan. Det är en förening med Kristus som är profet, präst och konung. Men det…

Predikan 5 påsksöndagen 2017

Apg 6:1-7; 1 Pet 2:4-9; Joh 14:1-12 Kära medkristna bröder och systrar, I dag har vi kommit halva vägen mellan Påsk och Pingst. I glädje och tro har vi säkert någon gång sjungit ”Du segern oss förkunnar, du oss förlossat…

Prediakan i Nässjö 4 påsksöndagen 2017

Apg 2:14a, 36-41; 1 Pet 2:20b-25; Joh 10:1-10 Kära bröder och systrar, Det känns ju fint att vi alla får följa en och samma Herde i vårt liv, Jesus Kristus, Guds Son. Vi går alla hans väg för vi känner…

Predikan på tredje söndagen i Påsken 2017

Apg. 2:14a, 22-33; 1 Pet 1: 17-21; Luk 24:13-35. Kära Guds älskade, ”Då öppnades deras ögon – och de kände igen honom…” De kände igen honom! Hur ofta händer det inte oss, att vi ”känner igen” Jesus i vår tro…

Predikan i påskveckan 2017, onsdag

Apg. 3: 1-10; Luk 24:13-35. Kära bröder och systrar,          Apostlagärningarna berättar visserligen om den troende gemenskapen omedelbart efter Kristi verkliga uppståndelse – män och kvinnor i Herrens närhet vittnar om uppståndelsen genom ett förändrat livsmönster – men den verkliga…