Kategori: Predikan

Predikan 19 söndagen under året (C) i Nässjö

Vis 18:6-9; Heb 11: 1-2, 8-12; Luk 12:35-40. Kära kristna, Vad betyder det att tro? ”Tro på Gud”, säger Jesus, ”omvänd dig och tro evangeliet”, säger apostlarna och Kyrkan. Men vad är det, vad är tron? ”Tro är grunden för…

Predikan vid dop av barn

Kära familj, kära föräldrar och vänner till familjen, kära lilla dopbarn! Vi hör i evangeliet i dag Faderns ord till sin Son: ”Du är min älskade son, du är min utvalde” (Mk 1:11). Det är Jesus, den vi tror på,…

Predikan på Vår Fru av Berget Karmel fest

Kära bröder och systrar i Kristus, De som vill fira festen Vår Fru av Berget Karmel vill framför allt betona bönens och tillbedjans betydelse i Kyrkans liv. Kontemplation över Guds ofattbara storhet och skönhet, hjärtats uttömmande av sig själv i…

Predikan 14 söndagen under året (C) i Nässjö

Första läsningen Jes 66:10–14c Responsoriepsalm Ps 66:1–3a, 4–7a, 16, 20 (R. 1) Andra läsningen Gal 6:14–18 Evangelium Luk 10, 1-12, 17-20 (eller 1-9) Kära bröder och systrar, kära ni barn och ni unga, När det goda och glada budskapet nått…

Predikan i Nässjö 10:e söndagen under året

1 Kung 17:17-24; Ps 30; Gal 1: 11-19; Luk 7:11-17 Kära bröder och systrar, Påve Franciskus utfärdade i slutet av förra året ett dekret om helgonförklaring av svenskan Elisabeth Hesselblad. Elisabeth Hesselblad blir i dag vårt andra kanoniserade svenska helgon…

Sjunde Påsksöndagen – predikan i Nässjö

Apg 7:55-60; Upp 22: 12-14, 16-17,20; Joh 17:20-26 Kära bröder och systrar, kära ni barn i kristna familjer. I dag får vi återigen tacka Gud för hans stora gåva till oss alla som tror på honom: livets gåva, livet i…

Herrens Bebådelse – Jungfru Marie Bebådelsedag

Jes 7:10-14; Heb 10:4-10; Luk 1: 26-38 Kära kristna, kära bröder och systrar i Kristus Jesus! Redan Jesaja profeterade om Herrens födelse genom en jungfru: ”Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge…

Predikan till ett dop i fastetiden

Kära föräldrar till detta barn, kära gudföräldrar, kära barn! Ni är alla varmt välkomna i dag – jag skulle säga att ni är det på två sätt: till ett dop som Jesus vill ge alla människor för att de ska…

Predikan 4 söndagen i Fastan (år C)

Jes 5: 9a, 10-12; 2 Kor 5: 17-21; Luk 15:1-3, 11-32 Kära bröder och systrar, Församlingen av kristna är redan den en läkande och helande gemenskap, och den måste därför hela tiden upptäcka sitt eget uppdrag. Den är kallad att…

Predikan på Askonsdagen 2016

Joel 2:12-18; 2 Kor 5:20-6:2; Matt 6:1-6, 16-18 Kära bröder och systrar i fastetidens början, Vi tackar Gud på ett särskilt sätt i fastetiden. Han ger oss på nytt nåd till att upptäcka honom och hans närvaro som aldrig upphör…

Predikan 4 söndagen under året

Jer 1:4-5, 17-19; 1 Kor 13:4-13; Luk 4: 21-30 ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse… ” Det stycke Jesus får läsa ur profeten Jesaja är av sådant slag att det griper in i allas liv med omedelbar verkan.…

Predikan 3 söndagen under året

Neh 8:2-4a; 5-6, 8-10, I Kor 12:12-30/12-14, 27, Luk 1: 1-4; 4: 14-21 Jesus framträder i dagens Lukasevangelium i den profetiska traditionen. Han reser sig i synagogan och läser ur boken Jesaja och undervisar om de orden. Han var en…

Doppredikan dagen före Herrens Dop

För att förstå vilken betydelse dopet har måste man förstå vem Jesus är. Man måste ta till sig hans ord på stort allvar, eftersom Han säger: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike!” Om någon…