Kategori: Predikan

Predikan på 32 söndagen ”under året B”

1 Kung 17:10-16; Ps 146; Heb 9:24-28; Mk 12:38-44 (41-44) Kära bröder och systrar, Dessa ord som Gud talar till oss genom den heliga Skrift öppnar våra hjärtan på olika sätt. De når oss i en och samma form med…

Predikan på Alla Själars Dag

Kära bröder och systrar Stiftet och Kyrkan ger alla präster möjlighet att denna dag, Alla själars dag, fira tre själamässor. Traditionen spred sig i väst redan på trettonhundratalet, inte minst genom dominikanorden. Det är ett privilegium i Kyrkan, det får…

Predikan på S:ta Teresa av Jesusbarnet minnesdag

Den heliga Thérèse av Jesusbarnet och det heliga Anletet – ”den lilla Thérèse” – vägledaren på den lilla vägen till helighet, har en titel som kyrkolärare som så tydligt talar om ett kristet liv, inte av världen men i världen.…

Predikan. 25 söndag ”under året” (B)

Jesu lärjungar ”förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.” (Markus 9:32) Kära bröder och systrar i Kristus! Hur ofta ska vi säga till någon ”Jag förstår inte vad du menar. Jag vet inte vad du säger”? Jag måste…

Predikan om tron och gärningarna

24 söndagen ”under året” Jes. 50:5-9a; Jak 2: 14-18; Mark 8: 27-35 Kära bröder och systrar, Flyktingströmmarna har redan nu visat att kristendomen lever hos folken, om inte så tydligt i tron och praktiserandet av tron som i gärningarna, åtminstone…

Predikan inför Familjesynoden 2015

Tjugotredje söndagen ”under året” Vilken är styrkan och kraften i det kristna äktenskapet? Vad är dess skönhet? Kära bröder och systrar, När vi nu närmar oss biskoparnas stora möte i Rom och frågorna om den kristna familjen har vi tillfälle…

Var ser vi Kristus under mässan… och efter

Prädikan för 20 söndagen ”under året” (B) ”Vem ska fira Mässan idag?” ”Vem ska predika i dag?” Jag tror att åtminstone några av er – både yngre och äldre – ibland ställer dessa frågor när ni kommer till kyrkan. Kommer…